Inicio

 

Máster Universitario Excelente da Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

A mención de Máster Universitario Excelente da Xunta de Galicia, impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, acredita, por unha banda, o nivel académico e a solvencia científico-técnica dos estudos que acadan este recoñecemento; e, doutra banda, tamén supón unha garantía de futuro para os estudantes.

 
Resolución do 27/07/2021 (DOG 13/08/2021)

 

 

 

A biotecnoloxía actual inclúe un conxunto de técnicas e tecnoloxías moi sofisticadas, que están a substituír ás metodoloxías clásicas, favorecendo resultados máis inmediatos e permitindo abordar novos retos impensables ata hai poucas décadas. Hoxe en día requírese profesionais altamente cualificados para poder afrontar os novos retos #ante os que se enfronta este sector biotecnolóxico, tanto no ámbito empresarial como no investigador.

O máster pretende ser unha oferta de posgrao de calidade potencialmente útil para os Graos/Licenciaturas de Biotecnoloxía, Bioloxía, Química, Bioquímica, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Farmacia, Medicina, Química, Veterinaria, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar e Enxeñería Química ou Agrónoma, así como unha vía para a formación de profesionais e doutores entre os egresados dos devanditos graos.