Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Obrigatorias 57 87
Optativas 3 30
Prácticas externas 12 12
Traballo fin de Máster 18 18
Total 90 147
Materia Carácter ECTS Cuad.
Enxeñaría Xenética e Transxénese Obrigatoria 4.5
Enxeñaría celular e tisular Obrigatoria 3
Xenómica e Proteómica Obrigatoria 4.5
Bioinformática Obrigatoria 3
Biotecnoloxía industrial Obrigatoria 6
Procesos e produtos biotecnolóxicos Obrigatoria 3
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía Obrigatoria 6

Materia Carácter ECTS Cuad.
Traballo Fin De Máster Obrigatoria 12

Materia Carácter ECTS Cuad.
Prácticas externas Obrigatoria 18