Curso académico 2023/2024

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Enxeñaría Xenética e Transxénese 28/09/2023 – 15.00 h 03/07/2024 – 16.00 h
Enxeñaría celular e tisular 22/11/2023 – 15.00 h 03/07/2024 – 17.00 h
Xenómica e Proteómica 30/11/2023 – 15.00 h 03/07/2024 – 18.00 h
Bioinformática 13/12/2023 – 15.00 h 04/07/2024 – 16.00 h
Biotecnoloxía industrial 31/10/2023 – 15.00 h 04/07/2024 – 17.00 h
Procesos e produtos biotecnolóxicos 15/11/2023 – 15.00 h 04/07/2024 – 18.00 h
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía 18/10/2023 – 15.00 h 05/07/2024 – 16.00 h
Xestión, innovación e emprendimento en Bioempresas 20/12/2023 – 15.00 h 05/07/2024 – 17.00 h
Auditoría de empresas biotecnolóxicas 31/01/2024 – 15.00 h 05/07/2024 – 18.00 h
Aspectos legais e éticos en biotecnoloxía 17/01/2024 – 16.00 h 06/07/2024 – 16.00 h
Biotecnoloxía Alimentaria 29/02/2024 – 15.00 h 06/07/2024 – 17.00 h
Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade 29/06/2024 – 16.00 h 06/07/2024 – 18.00 h
Biotecnoloxía vexetal 22/03/2024 – 10.00 h 10/07/2024 – 16.00 h
Biotecnoloxía animal 09/05/2024 – 15.00 h 10/07/2024 – 17.00 h
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible 10/04/2024 – 15.00 h 10/07/2024 – 18.00 h
Contaminación ambiental 21/02/2024 – 15.00 h 11/07/2024 – 16.00 h
Tecnoloxía ambiental e xestión da auga 03/04/2024 – 15.00 h 11/07/2024 – 17.00 h
Tecnoloxía ambiental e xestión do solo e aire 24/04/2024 – 15.00 h 11/07/2024 – 18.00 h
Prevención, xestión e auditorías ambientais 22/05/2024 – 15.00 h 12/07/2024 – 16.00 h
Diagnóstico e terapia molecular 17/04/2024 – 15.00 h 12/07/2024 – 17.00 h
Reprodución asistida 13/03/2024 – 15.00 h 12/07/2024 – 18.00 h
Deseño e produción de vacinas e fármacos 07/02/2024 – 15.00 h 13/07/2024 – 16.00 h
Deseño de novos fármacos específicos (farmacoloxía e farmacoxenómica) 02/05/2024 – 15.00 h
03/05/2024 – 15.00 h
13/07/2024 – 17.00 h
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense 15/05/2024 – 15.00 h 13/07/2024 – 18.00 h

Calendario MBA 2023/2024