Denominación Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Código RUCT do título 4312439
Nivel académico Máster – Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Rama de coñecemento Ciencias
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas (15 UVigo + 15 UDC)
Lingua de impartición Galego, castelán e inglés
Curso académico de implantación 2020/2021
Número de créditos ECTS 90 créditos
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Duración do programa 3 cuadrimestres
Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Data de verificación, publicación, etc 30/06/2010 – Verificación

11/02/2011 – F. Consello de Ministros

11/11/2010 – Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 17/11/2010)

21/04/2012 – Publicación no BOE (BOE 28/05/2012)

Centros nos que se imparte Facultade de Bioloxía (UVigo)

Facultade de Ciencias (USC)

Memoria do título Memoria verificada do título