O alumno debe realizar un Proxecto Fin de Máster no que realice un traballo relacionado con algún dos aspectos tratados no mestrado. Resulta un traballo de síntese dos coñecementos adquiridos e ademais favorece a planificación e estruturación dun proxecto, co que o alumno debe organizar, baixo a supervisión do titor específico TFM, a estrutura e organización dos contidos e resultados obtidos.

Se o perfil seleccionado é académico-investigador, o titor debe ser un Doutor designado pola Comisión Académica do mestrado.

A coordinación da docencia e do desenvolvemento dos Traballos de Fin de Máster será función da Comisión Académica Interuniversitaria do mestrado.

NORMATIVA

FORMULARIOS

Traballo Fin de Mestrado – Curso 2023/2024

Caledario de defensa do TFM

Convocatoria Depósito Defensa
1ª oportunidade XX/01/2024 – XX/01/2024 16/02/2024 – 23/02/2024
2ª oportunidade XX/06/2024 – XX/06/2024 15/07/2024 – 22/07/2024